• Klankbordgroep

     

    De klankbordgroep is een groep ouders om de directeur heen die meedenken met de directeur over onze school. De directeur brengt voorstellen in de vergadering in en polst hoe ouders hierover denken. 
    Sinds 2016 vergadert de klankbordgroep samen met de MR, zodat de directeur schoolse zaken in grote groep en maar één keer hoeft te bespreken.