• Medezeggenschapsraad

   

  De MR van de Willem-Alexander bestaat uit twee geledigingen:

  1. twee vertegenwoordiger van de ouders

  2. twee vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel

  De MR overlegt met de directie over zaken als: de besteding van geld, gebouwen, vaststellen van vakantie en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs. De MR kan ook over alle zaken die de school betreffen voorstellen doen aan de directie en zijn standpunt kenbaar maken. Voor alle ouders die betrokken zijn bij de Willem-Alexander is de MR een aanspreekpunt.

  Vergaderingen
  De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Het eerste deel van de vergadering is de Klanbordgroep ook aanwezig, zodat de directeur de schoolse zaken in grote groep en maar één keer hoeft te bespreken.

  De vergaderingen voor het schooljaar 2016-2017 zijn op

  11 oktober 2016
  21 november 2016
  16 januari 2017
  13 maart 2017
  8 mei 2017
  19 juni 2017
  De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden in principe in school gehouden.

  Het jaarplan van de MR vindt u hier


  Contact
  Zijn er zaken die u graag in de MR besproken ziet of wilt u andere opmerkingen maken, dan kunt u onderstaand formulier invullen en verzenden. De oudergeleding van de MR zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

         
                Contactformulier 
          medezeggenschapsraad