• Ouders

   

  Op onze school zijn ouders heel actief. Ze hebben zitting in de geledingen als de Medezeggenschapsraad, de Klankbordgroep of de Activiteitencommissie, maar ook helpen ze vaak met voorlezen, het versieren van de hal, schoonmaken en allerlei activiteiten die de school organiseert.

   

  Medezeggenschapsraad

  Klankbordgroep

  Activiteitencommissie